3 Vinter Tips til din ridebane

3 Vinter tips til din ridebane


Vi kender det allesammen godt, lige pludselig er vinteren her og ridebanen begynder så småt at blive frossen… Sukkende kan man stå i stalden og tænke “det bliver bare en skridttur i stedet”, men hvad hvis der nu var en nem løsning på udfordringen? 

Hvis du skal kunne ride på din ridebane i frostvejr, skal dit rideunderlag bestå af materiale, der ikke kan fryse. Det vil sige, at dit rideunderlag så vidt muligt ikke må kunne indeholde vand.

 Opbygningen af din ridebane er derfor meget vigtig, da den ideelle dræning af din ridebane, leder overskydende vand væk fra din ridebane.  Stort set alle typer toplag er lavet af materialer, der kan absorbere vand, netop for at få den korrekte fjedring og pakning, så det ikke flytter sig. Her findes naturligvis flere forskellige typer af toplag alt efter behov og økonomi. 

Vi har herunder samlet et par tips til din ridebane i de kolde dage…

1. Sørg for at harve og planere din bund jævnligt  

Du skal harve og planere din bund efter behov. Hvis der går 5-10 heste om dagen på banen, skal den harves en gang dagligt. Så hvis du kun har to heste om dagen på din bane, kan du sagtens springe et par dage over. Men det er altid rarest at ride på en bane, der er plan og fast. Særligt når der kommer meget nedbør. Sørg for at din bane er plan for at undgå hovaftryk i bunden, hvor der kan samle sig vand, og dermed fryse og blive glat. Vær opmærksom på, at det ikke kun er 2-3 cm af toplaget der er “løst” og resten nedenunder er hård og glat. 

Læs mere om vedligehold af din ridebane her


2. Salt på din ridebane

Ligesom vejene bliver saltet kan du også salte din ridebane. Der findes flere typer af salt der kan bruges. Du kan bruge "almindeligt" vejsalt (natriumchlorid), men calciumchlorid eller magnesiumchlorid er billigere og binder desuden også støv bedre. Normalt kan din ridebane holdes frostfri hvis du salter inden sneen for alvor for lagt sig. Magnesiumchlorid og calciumchlorid kan virke ned til ca. minus 15 grader, mens natriumchlorid kun virker ned til ca. 8 grader og ikke er optimalt for hestens velfærd.

Udover af afhjælpe en frossen ridebane kan magnesiumchlorid også afhjælpe en tør og støvende ridebund. Om vinteren kan ridebunden, både i ridehallen og på ridebanen godt udtørre og støve grundet den tørre vinterluft. Salter du din ridebund, vil 

Salter du efter sneen eller frosten har sat sig ind, går der lidt længere tid før den bliver frostfri, da salten lige skal have en chance for at trænge ned og virke. Når det milde vejr atter kommer igen, skyller regnen saltet væk. 

Hvor meget du skal bruge afhænger af din ridebanes størrelse, materiale og vejret. Til en 20x60 ridebane anbefaler vi ca. 200-250 kg magnesiumchlorid.


3. Toplag der ikke suger vand

For at din ridebane skal være frostfri, skal underlaget være tørt eller over 0 grader. Det kan være svært at styre temperaturen, medmindre det er en ridehal. Så derfor kan løsningen være at finde et toplag, der ikke kan suge vand. Til toplag bruges fiber, sand/grus, bark eller gummigranulat. Af toplag, der ikke kan suge vand, findes der på nuværende tidspunkt kun gummigranulat. Alle toplag har deres ulemper og fordele, bark kan blive glat, fiber holder vand, gummi kan flyde væk ved større vandmængder og sand/grus alene har ikke den bedste fjedring og pakning.

Læs mere om vores toplag her


Vær opmærksom på, at salt og især natriumchlorid i større mængder forurener miljøet