Miljøvenlig fiberbane

I dag har vi større og større fokus på, ikke at sende skadelige stoffer ud i miljøet. Særligt da der kommer større og større krav fra kommunerne i forhold til anlæggelse af ridebaner. Her blandt andet hvor ridebanerne anlægges og hvilke materialer der benyttes. 

For at komme eventuelle kommunale begrænsninger til livs, har vi foretaget en udvaskningsanalyse hos Dansk MiljøAnalyse. Af testen fremgår at der ikke er fundet nogle miljøproblematiske stoffer i vores flokker. Der er heller ikke detekteret nogle høje værdier af de farlige tungmetaller, som kan anses som enten farligt affald eller som et miljøproblematisk stof.  


Vores fiberridebaner består af P10 kvartssand og fiber/flokker i syntetiske materialer, som aldrig forgår. 

En fiberridebane fra Skibby HC kan derfor næsten holde evigt, såfremt den får den rette vedligehold. 


Vores fiber/flokker er et genbrugsmateriale, i bedste kvalitet, som er med til at sørge for at din ridebane:

  • Holder bedre på fugten, og derfor ikke har brug for ligeså meget vand

  • Giver en bedre affjedring

  • Giver den korrekte stabilitet uden at forringe P10 kvartssands ydeevne

  • Skåner hestens bevægelsesapparat

Se analyse resultatet her: