PRIVATLIVSPOLITIK FOR SKIBBY HC MATIC

Vi tager alle forholdsregler for at sikre dine oplysninger. Når du henvender dig til os og via hjemmesiden eller foretager et køb hos os, anvender vi markedets bedste SSL-kryptering, så alle dine oplysninger krypteres før de sendes til os. Dette sikrer, at ingen andre kan få adgang til dem.

1.0 Brug af personoplysninger  
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse mv. Her kan indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner. Se endvidere punkt 3.0.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan blandt andet omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser. 

2.0 Beskyttelse af personoplysninger    
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. 
Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de er blevet indsamlet til, afsluttes. 

Personoplysninger gemmes så længe, der er en relation og et formål med at gemme dem. Er dette formål ikke længere opfyIdt, vil persondata gennemgås og slettes efter højst seks måneder. I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er forkerte eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet jf. persondatalovens § 58, stk. 1.  

3.0 Hvorfor behandler vi personoplysninger? 

Skibby HC behandler personoplysninger om jobsøgere, ansatte, kontaktpersoner eller brugere, som er tilknyttet Skibby HC. Vi behandler desuden personoplysninger om personer, som udgør potentielle kunder, og som henvender sig til os via vores hjemmeside eller andre kanaler. 

Vi behandler ligeledes data på vegne af vores kunder. Vores erklæring i disse henseender kan findes i Skibby HCs databehandleraftale.  

For generelt at styre vores kunderelationer og for at opfylde vores kundeforpligtelser, har vi brug for oplysninger om dig i din rolle som kunde-kontaktperson eller bruger af en ydelse. Formålene med at behandle disse personoplysninger er: 

a) at udføre salgs- og kontraktprocessen til kunder. 
b) at levere de ønskede tilbud om produkter og tjenester/ydelser til kunder. 
c) at gennemføre leverancer i overensstemmelse med aftaler indgået med dig eller andre kunder. 
d) at tilbyde support til brugere af vores produkter og ydelser. 
e) at forbedre og udvikle kvaliteten, funktionaliteten og brugeroplevelsen af vores produkter, tjenester/ydelser og Skibby HCs hjemmeside. 
f) at registrere, begrænse og forebygge sikkerhedstrusler og udføre vedligeholdelse samt fejlfinding og fejlretning. 
g) at forebygge misbrug af vores produkter og tjenester/ydelser. 
h) at behandle ordrer, faktureringer, betalinger og anden finansiel opfølgning. 
i) at oprette interesseprofiler for at promovere relevante produkter og ydelser.  


Det juridiske grundlag for at behandle personoplysninger i henhold til de ovenfor angivne formål i bogstav a til i er primært baseret på, at Skibby HC ud fra et forretningsperspektiv har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger på en måde, som efter vores overbevisning ikke er i konflikt med dine rettigheder vedrørende persondatabeskyttelse og selvbestemmelse. 

4.0 Hvilke personoplysninger behandler vi?
Typen af personoplysninger, Skibby HC behandler om dig kan være: 

    • Grundlæggende kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail.
    • Beskæftigelsesoplysninger, såsom arbejdsgiver, titel, position, herunder præferencer og interesser i en faglig sammenhæng. 
    • Feedback, kommentarer eller spørgsmål vedrørende Skibby HC eller vores produkter og ydelser. 
    • Fotos eller video optaget på vores lokaliteter. 
    • Indhold, du har uploadet, såsom fotos og video. 
    • Unikke brugeroplysninger, såsom login-id, brugernavn, adgangskode og sikkerhedsspørgsmål. 
    • Finansielle oplysninger, såsom kreditkortoplysninger. 
    • Trafikoplysninger som bliver leveret af din webbrowser, eksempelvis browsertype, enhed, sprog og adressen på den hjemmeside, du kom         fra, samt andre trafikoplysninger, herunder IP-adresse. 
    • Clickstream-adfærd og aktivitet på hjemmesiden og i vores produkter og ydelser. 
    • E-mail-adfærd, eksempelvis hvilke e-mails fra Skibby HC, du åbner hvornår og hvordan. 
    • Andre personoplysninger indeholdt i din profil, som du frit har afgivet på tredjeparts sociale netværk, eksempelvis LinkedIn etc. 


Som dataansvarlig behandler Skibby HC ikke følsomme personoplysninger om dig. 

5.0 Videregivelse af oplysninger i andre omstændigheder
Vi vil videregive de oplysninger, du giver os, i tilfælde hvor det er påkrævet af loven. Vi vil også videregive oplysninger, hvis vi finder det nødvendigt i håndhævelsen af vores handelsbetingelser, hvilket kan indebære udveksling af information med andre virksomheder eller organisationer med henblik på at afsløre og beskytte mod svindel. 

6.0 Tredjeparter  
Skibby HCs privatlivspolitik gælder ikke for den information, som du afgiver til tredjepart på andre hjemmesider, der linker til os eller linkes til fra vores hjemmeside. De oplysninger du opgiver til tredjepart via et link er underlagt den pågældende tredjeparts privatlivspolitik. 

7.0 Cookies
Cookies     Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som for eksempel virus. 

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Bliv vejledt her:   http://minecookies.org/cookiehandtering   

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. 

Generelt
Personoplysninger består af alle former for informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker for eksempel ved almindelig tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet. 

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (dine interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb. 


Sikkerhed
Vi har tekniske og organisatoriske foranstaltninger imod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 


Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som for eksempel at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold. 


Periode for opbevaring
Olysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. 


Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og eventuelt klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment mv. videregives ikke til tredjeparter. 

Vi benytter dog tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. 

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail mv. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig er forkerte, har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske ved at skrive til info@skiby-hc.dk.  Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til   Datatilsynet

Websitet ejes og publiceres af: 
Skibby HC Matic. Manderupvej 12, Manderup 4050 Skibby. Telefon: +45 4752 7060. Email: info@skibby-hc.dk