Odoo billede og tekstblok

Hemmelighederne er sandet og know-how

Vores ridebunde tager altid afsæt i vores specielle P10-kvartssand, der har en helt speciel struktur, kornstørrelse og hårdhed.

Sandet er blevet testet på heste af producenten. Ved hjælp af varmesøgende røntgen kan det ses, hvilken type sand der belaster hestens bevægelsesapparat mindst muligt – både ved spring og dressur.

“Jeg har købt mange forskellige toplag, men med HQ Surfaces Supreme har jeg fundet det ultimative.”  - Andreas Helgstand 
Odoo text and image block
Odoo billede og tekstblok

SPRING ELLER DRESSUR?


Spring 

Testen har omhandlet kickback-effekt og landing back stroke. Disse tests giver et billede af, hvordan hesten belaster ryggen ved afsæt, og hvordan hov, kodeled, sener og skuldre belastes ved landing.

Dressur

Testen er koncentreret meget om hestens kontakt til overfladen og hovens træfpunkt i sandet. En for løs overflade kan give varieret træf for hoven og dermed forskellige belastninger i hov, kodeled og sener. En for hård overflade vil derimod begrænse hovens træfpunkt i sandet til skoens flade.

Man vil med HG Surfaces opleve en bedre kontakt og mere stabil kontrol. Der er udredt adskillige forsøg med forskellige typer sand for at finde frem til resultatet.

Odoo billede og tekstblok

RIDEHUSBUND HQS  

Bunden her er stort set ens med HQ Surfaces Supreme. Der er dog den forskel, at flokker og fibre er farvede, hvilket gør bunden mere prisvenlig. Den indeholder stadig det ultrapopulære P10-kvartssand.

Fibrene giver en øget fleksibilitet og holder ekstra på vandet i bunden, så den forbliver fast og affjedrende. Mængden af fibre og flokker bliver specifikt justeret alt efter, om banen skal bruges til dressur eller spring.

Odoo billede og tekstblok

RIDEHUSBUND HQS  

Bunden her er stort set ens med HQ Surfaces Supreme. Der er dog den forskel, at flokker og fibre er farvede, hvilket gør bunden mere prisvenlig. Den indeholder stadig det ultrapopulære P10-kvartssand.

Fibrene giver en øget fleksibilitet og holder ekstra på vandet i bunden, så den forbliver fast og affjedrende. Mængden af fibre og flokker bliver specifikt justeret alt efter, om banen skal bruges til dressur eller spring.Odoo billede og tekstblok

RIDEHUSBUND HQS  

Bunden her er stort set ens med HQ Surfaces Supreme. Der er dog den forskel, at flokker og fibre er farvede, hvilket gør bunden mere prisvenlig. Den indeholder stadig det ultrapopulære P10-kvartssand.

Fibrene giver en øget fleksibilitet og holder ekstra på vandet i bunden, så den forbliver fast og affjedrende. Mængden af fibre og flokker bliver specifikt justeret alt efter, om banen skal bruges til dressur eller spring.

Odoo billede og tekstblok

RIDEHUSBUND HQS  

Bunden her er stort set ens med HQ Surfaces Supreme. Der er dog den forskel, at flokker og fibre er farvede, hvilket gør bunden mere prisvenlig. Den indeholder stadig det ultrapopulære P10-kvartssand.

Fibrene giver en øget fleksibilitet og holder ekstra på vandet i bunden, så den forbliver fast og affjedrende. Mængden af fibre og flokker bliver specifikt justeret alt efter, om banen skal bruges til dressur eller spring.